|
|

Diplomático Distillery Collection

Diplomático rom är en komplex blandning. Limiterade No 1 Single Batch Kettle och No 2 Single Barbet Column ger oss möjligheten att uppleva två olika renodlade destilleringar.
Diplomático Distillery Collection